My Stories

  Uyên bắt đầu làm chủ khi vừa ra trường, đó là một sự lựa chọn "táo bạo và khờ khạo”, nhưng cũng chưa bao giờ có mơ ước được quay trở lại để thay đổi điều gì cả............ Uyên trân trọng và yêu thích các sản phẩm mang dáng dấp Haute Coutour do mình sáng tạo nhưng lại không thể hạnh phúc vì chúng mãi, thật sự không thể bán chúng, chúng quá đắt…...... Cô bé ấy là khách hàng của Huynh Ngoc Uyen khi vừa 3 tuổi, tình cờ Uyên phát hiện ra các mẫu đầm váy đơn giản…

Continue Reading