Membership

THẺ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

ĐIỀU KIỆN SỞ HỮU THẺ VIP 5%:
Khách hàng có tổng hóa đơn mua hàng trên 25.000.000 VND trong vòng 6 tháng.

ĐIỀU KIỆN SỞ HỮU THẺ VIP 10%:
Khách hàng có tổng hóa đơn mua và hàng trên 50.000.000 VND trong vòng 6 tháng.

ĐIỀU KIỆN NÂNG HẠNG THẺ TỪ THẺ VIP 5% LÊN THẺ VIP 10%:
Khách hàng VIP 5% có tổng hóa đơn mua hàng trên 25.000.000 VND trong vòng 3 tháng.

ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ THẺ:
Đối với thẻ VIP 5%: Khách hàng có tổng chi tiêu tối thiểu 25.000.000 VND trong vòng 12 tháng tính từ ngày cấp thẻ.
Đối với thẻ VIP 10%: Khách hàng có tổng chi tiêu tối thiểu 50.000.000 VND trong vòng 12 tháng tính từ ngày cấp thẻ.

QUYỀN LỢI VÀ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ THÀNH VIÊN:
– Khách hàng sở hữu thẻ VIP 5% được chiết khấu trực tiếp 5% trên tổng hóa đơn đối với các sản phẩm của HUYNH NGOC UYEN.
– Khách hàng sở hữu thẻ VIP 10% được chiết khấu trực tiếp 10% trên tổng hóa đơn đối với các sản phẩm của HUYNH NGOC UYEN.
– Không áp dụng chung thẻ VIP 5% và VIP 10% với các chương trình khuyến mãi khác.
– Thẻ được áp dụng khi mua hàng trực tiếp tại cửa hàng hoặc mua hàng online.
– Không được quy đổi giá trị chiết khấu ra tiền mặt.
– Chỉ áp dụng đối với các sản phẩm của thương hiệu HUYNH NGOC UYEN.
– Chỉ có hiệu lực đối với chủ sở hữu thẻ.
– Không áp dụng cho sản phẩm may đo.

MEMBERSHIP

CONDITION FOR VIP CARD 5%
Customers purchase and ordered items value up to 25 000 000 VND in 6 months.

CONDITION FOR VIP CARD 10%
Customer purchase and order items value up to 50 000 000 VND in 6 months.

CONDITION FOR UPGRADE VIP CARD 5% TO VIP CARD 10%
Customers with VIP Card 5% with purchase and order items value up to 25 000 000 in 3 months.

CONDITION FOR MAINTAIN MEMBERSHIP
VIP Card 5%: Customers purchase amount at least 25 000 000 VND in 12 months start from the date of the card was issued.
VIP Card 10%: Customers purchase amount at least 50 000 000 VND in 12 months start from the date of the card was issued.

MEMBERSHIP BENEFIT AND CONDITION FOR USING VIP CARD
VIP Card 5%: Customer get 5% discount on total purchase amount with all available items at HUYNH NGOC UYEN’s shop.
VIP Card 10%: Customer get 10% discount on total purchase amount with all available items at HUYNH NGOC UYEN’s shop.
– Card benefit does not apply for other items that already on discount price or sale campaign.
– Card benefit can apply for purchasing online and at our store.
– Card benefit does not apply to designed items ( Online purchase and at our store)
– Discount amount can not be exchanged for money.
– Card benefit can only apply to HUYNH NGOC UYEN’s products.
– Card benefit can only apply to owner of the card.